Daarom GEKC Het Kompas

Het Kompas is een Gereformeerd Evangelisch KindCentrum. We zijn een kleine school (ongeveer 85 leerlingen), waarbij we het belangrijk vinden dat we elkaar goed kennen en betrokken zijn op elkaar.

Wij zijn de enige Gereformeerd Evangelische school binnen Accrete. Wij bieden peuteropvang en onderwijs aan kinderen van ouders die het belangrijk vinden dat hun kind(eren) op school op basis van Bijbelse inzichten opgevoed en opgeleid worden. Daarom heet ons Kindcentrum Het Kompas: de bijbel is ons kompas in ons doen en laten. We leren de kinderen op te staan en te schitteren in Zijn Licht. Elk kind is uniek.
Personeel, kinderen en ouders respecteren elkaar in geloof en in een gezamenlijke doelstelling, ongeacht of je van kerkelijke of niet-kerkelijke achtergrond bent: iedereen is welkom.

Omdat elk kind wat anders nodig heeft, proberen we ons onderwijs zoveel mogelijk op maat aan te bieden. Dit heet ook wel gepersonaliseerd onderwijs. Binnen de thema’s die we schoolbreed aanbieden, leren de kinderen kennis, vaardigheden, maar ook over zichzelf en over de wereld om zich heen. De leerkrachten hebben dan ook verschillende rollen. Soms zijn ze instructeur, maar ook kan de leerkracht een coach zijn, die de kinderen helpt om zijn of haar doelen te bereiken.

De komende tijd zullen we dit gepersonaliseerde leren nog meer laten zien in de school: in de komende zomervakantie zal de school verbouwd worden, waardoor er twee grote units zullen ontstaan: onderbouw en bovenbouw. Samenwerken wordt hierdoor nog makkelijker voor de leerlingen en het team.

Hart voor het evangelie

Het Kompas wil meer zijn dan een school alleen. We willen kinderen een manier om te leven leren: niet alleen volgens de menselijke normen, maar bovenal naar de normen van God. Door ons onderwijs en onze peuteropvang heen, leren wij onze kinderen om te ontdekken hoe prachtig en talentvol zij zijn. De liefde te zien in henzelf, in de ander, in wat er om hen heen gebeurt. Want zo laten we echt zien dat wij allemaal waardevolle en geliefde kinderen van God zijn. En leggen we een stevige basis; een basis vanuit Zijn Evangelie, die nodig is om weerbaar en mondig te zijn in de wereld van nu en morgen. Kinderen leren in verbinding met God, met zichzelf en met elkaar. Bijbelverhalen, gesprek, liederen en gebed spelen hierbij een grote rol.

Het Kompas heeft een eigen paspoort over de identiteit van de school. Dit kunt u opvragen bij de schoolleiding. U krijgt hem ook mee in het informatiepakket dat de school aan geïnteresseerden meegeeft.

Hart voor kinderen

Hart voor kinderen

Elk kind is anders. Elk kind heeft zijn of haar voorkeuren, sterke en minder sterke kanten. God heeft dat zo mooi gedaan: de wereld is hierdoor zo prachtig gevarieerd. Daarom is ons lesgeven geen eenheidsworst. Op Het Kompas mogen de kinderen werken aan hun talenten en hun doelen. We streven ernaar dat de kinderen dit gemotiveerd doen. Als je graag wilt, wordt leren makkelijker, al is de opdracht niet altijd even simpel. Daarom geven leerkrachten niet alleen les. Ze coachen de kinderen ook, zodat kinderen op zichzelf kunnen reflecteren en er op deze manier achter komen dat ze hun eigen keuzes kunnen maken en hierin kunnen schitteren op hun eigen manier.

We gebruiken op Het Kompas de Kanjertraining. Hierbij leren we op een speelse manier dat we God en elkaar respecteren en waarderen.

Hart voor onderwijs

Ons onderwijs is gepersonaliseerd en de komende jaren zal dit steeds zichtbaarder worden op school. Kinderen krijgen les op maat, les op een manier die bij hen past en waardoor ze zo optimaal mogelijk leren. We bedoelen niet dat iedereen individueel zijn werk doet; juist niet. Leren van elkaar is enorm belangrijk. In de Mindmap is onze visie op Het Kompas terug te vinden.

Hart voor onderwijs

We werken thematisch. Dit is goed te zien in de groepen. Momenteel werken we met 4 combinatiegroepen. De dag begint met een dagopening, waarna de kinderen veelal zelfstandig aan het werk gaan door middel van een weektaak of een planbord. Door de gestructureerde omgeving, weten de kinderen precies wat waar te vinden is. De leerkrachten geven veel verschillende korte, maar wel passende instructies. Dit gebeurt vaak in kleinere groepjes, waardoor kinderen die het niet nodig hebben zelf verder kunnen werken aan de opdrachten en doelen die ze voor zichzelf hebben gesteld. Elk kind werkt op zijn of haar eigen niveau. In de klas werkt dus elk kind aan iets anders; het hangt van zijn of haar doel af. Daarom werken we veelal thematisch en gebruiken methodes niet als leidraad, maar als bron.

Na de zomervakantie, vanaf september 2018 werken we in twee grote groepen: de onderbouw (groep 1 tot en met 4) en de bovenbouw (groep 5 tot en met 8). Hiervoor zal de school de komende zomer verbouwd worden. Muren verdwijnen en we krijgen hierdoor veel meer ruimte. Kinderen kunnen nog meer met elkaar en van elkaar leren. Per bouw zijn er minstens twee leerkrachten te vinden. We streven er op deze manier naar dat kinderen zich makkelijker kunnen ontwikkelen: de grenzen tussen de groepen zijn immers weg. Voor alle kinderen heeft dit grote voordelen: er zijn meer leerkrachten die je kunnen helpen en je hebt geen last meer van grenzen: als je wilt leren lezen en je zit in groep 2, dan kan dat. Als je in groep 8 zit, maar je rekent op het niveau van groep 5 of 6, dan kan dat.

Kindcentrum Het Kompas biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!