Daarom GE Kindcentrum Het Kompas

Het Kompas is een Gereformeerd Evangelisch Kindcentrum. We zijn een unieke, kleine school (ongeveer 85 leerlingen), waarbij we het belangrijk vinden dat we elkaar goed kennen en betrokken zijn op elkaar.

Wij zijn de enige Gereformeerd Evangelische school binnen Accrete en Nederland. Wij bieden peuteropvang en onderwijs aan kinderen van ouders die het belangrijk vinden dat hun kind(eren) op school op basis van Bijbelse inzichten opgevoed en opgeleid worden. Daarom heet ons Kindcentrum Het Kompas: de bijbel is ons kompas in ons doen en laten. We leren de kinderen op te staan en te schitteren in Zijn Licht. Elk kind is uniek.
Personeel, kinderen en ouders respecteren elkaar in geloof en in een gezamenlijke doelstelling, ongeacht of je van kerkelijke of niet-kerkelijke achtergrond bent: iedereen is welkom.

Omdat elk kind wat anders nodig heeft, proberen we ons onderwijs zoveel mogelijk op maat aan te bieden. Dit heet ook wel gepersonaliseerd onderwijs. Binnen de kernconcepten die we schoolbreed aanbieden, maken kinderen een ontdekkingsreis door de wereld. De leerkrachten hebben dan ook verschillende rollen. Soms zijn ze instructeur, maar ook kan de leerkracht een coach zijn, die de kinderen helpt om zijn of haar doelen te bereiken.

Hart voor het evangelie

Het Kompas wil meer zijn dan een school alleen. We willen kinderen een manier om te leven leren: niet alleen volgens de menselijke normen, maar bovenal naar de normen van God. Door ons onderwijs en onze peuteropvang heen, leren wij onze kinderen om te ontdekken hoe prachtig en talentvol zij zijn. De liefde te zien in henzelf, in de ander, in wat er om hen heen gebeurt. Want zo laten we echt zien dat wij allemaal waardevolle en geliefde kinderen van God zijn. En leggen we een stevige basis; een basis vanuit Zijn Evangelie, die nodig is om weerbaar en mondig te zijn in de wereld van nu en morgen. Kinderen leren in verbinding met God, met zichzelf en met elkaar. Bijbelverhalen, gesprek, liederen en gebed spelen hierbij een grote rol.
Het Kompas heeft een eigen paspoort over de identiteit van de school. Dit kunt u opvragen bij de schoolleiding. U krijgt hem ook mee in het informatiepakket dat de school aan geïnteresseerden meegeeft.

Hart voor kinderen

Hart voor kinderen

Elk kind is anders. Elk kind heeft zijn of haar voorkeuren, sterke en minder sterke kanten. God heeft dat zo mooi gedaan: de wereld is hierdoor zo prachtig gevarieerd. Daarom is ons lesgeven geen eenheidsworst. Op Het Kompas mogen de kinderen werken aan hun talenten en hun doelen. We streven ernaar dat de kinderen dit gemotiveerd doen. Als je graag wilt, wordt leren makkelijker, al is de opdracht niet altijd even simpel. Daarom geven leerkrachten niet alleen les. Ze coachen de kinderen ook, zodat kinderen op zichzelf kunnen reflecteren en er op deze manier achter komen dat ze hun eigen keuzes kunnen maken en hierin kunnen schitteren op hun eigen manier.

We gebruiken op Het Kompas de Kanjertraining. Hierbij leren we op een speelse manier dat we God en elkaar respecteren en waarderen.

Hart voor onderwijs

Als je in Het Kompas komt kijken, zal je merken dat de school er helemaal anders uitziet dan een reguliere basisschool. Er zijn grotere ruimtes waar de kinderen werken en er wordt in kleine groepjes met kinderen gewerkt. Ook zijn er verschillende hoeken, waar de kinderen bezig zijn om te spelen, ontdekken en onderzoeken. We noemen dit gepersonaliseerd onderwijs: Kinderen krijgen les op maat, les op een manier die bij hen past en waardoor ze zo optimaal mogelijk leren. We bedoelen niet dat iedereen individueel zijn werk doet; juist niet. Leren van elkaar is enorm belangrijk.

Op school werken we met Kernconcepten. Dit zijn een soort thema’s die door de hele school heen toegepast worden, een mentale kaart die de opbouw van een inzicht weergeeft. Sommige kernconcepten zijn maatschappelijk gericht. Het gaat erom hoe je je als kind ontwikkelt in deze maatschappij: kinderen ontwikkelen inzichten. Voorbeelden zijn binding & samenleving, Communicatie, Macht & bestuur. Ook zijn er kernconcepten gericht op science: Materie, Energie & Kracht, Groei & leven. Hier verdiepen kinderen zich meer in inzichten rondom de wondere natuur om zich heen.
Al deze thema’s bij elkaar vormen het hele curriculum van de school. Er zijn dus nauwelijks methodes te vinden in school. Leerlingen maken gedurende vaste periodes ontdekkingstochten door de wereld van zo’n kernconcept.

Sinds september 2018 werken we in twee grote groepen: unit 1 (groep 1 tot en met 4) en unit 2 (groep 5 tot en met 8). Hiervoor is de school de verbouwd. Muren zijn verdwenen en er is hierdoor veel meer ruimte. Kinderen kunnen nog meer met elkaar en van elkaar leren. Per bouw zijn er minstens twee leerkrachten te vinden. We streven er op deze manier naar dat kinderen zich makkelijker kunnen ontwikkelen: de grenzen tussen de groepen zijn immers weg. Voor alle kinderen heeft dit grote voordelen: er zijn meer leerkrachten die je kunnen helpen en je hebt geen last meer van grenzen: als je wilt leren lezen en je zit in groep 2, dan kan dat. Als je in groep 8 zit, maar je rekent op het niveau van groep 5 of 6, dan kan dat. De centrale vraag die we alle leerlingen stellen is dan ook ons motto:
Het Kompas: waar groei jij naartoe?

Kindcentrum Het Kompas biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!